دکتر لادن کاشانی

دکتر لادن کاشانی متخصص زنان و زایمان ( فلوشیپ نازایی ، لاپاراسکوپی ، هیستروسکوپی )فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند.

خدمات دکتر لادن کاشانی در زمینه باروری عبارتند از :

 • مشاوره قبل از بارداری
 • مراقبت دوران بارداری
 • درمان نازایی با روش های IVF,ICSI,ZIFT,IUI
 • تعیین جنسیت با روش PGD
 • لاپاراسکوپی
 • هیستروسکوپی
 • درمان سرپايي كيست و آبسه بارتولن
 • بررسي و درمان بيماران مبتلا به سقط مكرر
 • انجام پاپ اسمیر با روش Liquid Base
 • سونوگرافی واژینال
 • انجام جراحي هاي زنان

مقالات و نشریات

اخبار ، مقالات و نشریات دکتر لادن کشانی

متخصص زنان و زایمان

Femicomfortin the treatment of PMS: a double blind, randomized and placebo controlled trial

/
Kashani L, Saedi N, Akhondzadeh S. (2010). Femicomfortin the treatment of PMS: a double blind, randomized and placebo controlled trial. Iranian J Psychiatry 5: 47-50.

Metformin 2500 mg/day in the treatment of obese women PCO and its effect on weight, hormones, and lipid profile

/
AGHA-HOSSEINI M, ALEYASEEN A, SAFDARIAN L, MODARRES-HASHEMI S, MOFID B, KASHANI L. (2010). Metformin 2500 mg/day in the treatment of obese women PCO and its effect on weight, hormones, and lipid profile. Arch Gynecol Obstet. (in press).

Secondary amenorrhea with low serum luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone caused by an inhibin A- and inhibin B-producing granulosa cell tumor

/
Agha-Hosseini M, Aleyaseen A, Safdarian L, Kashani L. (2009). Secondary amenorrhea with low serum luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone caused by an inhibin A- and inhibin B-producing granulosa cell tumor. Taiwan J Obstet Gynecol. 48: 72-5.

(saffron) in the treatment of premenstrual syndromes: A double-blind, randomized and placebo controlled trial

/
AGHA-HOSSEINI M., KASHANI L, ALEYASEEN A, GHORESHI A, RAHMANPOUR H, AKHONDZADEH S. (2008). Crocus sativus L. (saffron) in the treatment of premenstrual syndromes: A double-blind, randomized and placebo controlled trial. BJOG. 115; 515-519.

بررسی نتایج فناوری کمک باروری در بیماران کانندید تخمک اهدایی و ارتباط آن با ویژگییهای فرد گیرنده ودهنده

/
مرضیه آفا حسینی –اشرف آل یایسین –لیلی صفدریان- لادن کاشانی . بررسی نتایج فناوری کمک باروری در بیماران کانندید تخمک اهدایی و ارتباط آن با ویژگییهای فرد گیرنده ودهنده. مجله دانشکده پزشکی سال 65. مرداد 1386. شماره بهمن.ص55-61

اختلالات روانپزشکی و حاملگی

/
شاهین آخوندزاده-لادن کاشانی. اختلالات روانپزشکی و حاملگی. مجله دانشکده پزشکی سال 64. مرداد 1385. صفحه 14-5.