ZIFT مخفف عبارت Zygote intra-fallopian transfer می باشد.

یکی از روش های درمان ناباروری ، انتقال سلول تخم به درون لوله های رحمی (ZIFT) می باشد که همانند IVF و GIFT ، تخمکهای خانم در زمان مناسب گرفته می شود .

سپس درون ظرف آزمایشگاهی در کنار اسپرم های همسر وی قرار داده شده تا لقاح صورت گیرد و سلول تخم حاصل شود.

در نهایت با مشاهده سلول های تخم بوسیله یک لوله پلاستیکی و از طریق لاپاراسکوپی، به لوله های رحمی منتقل می گردند.

Zinft در زوج هایی که دچار تنگی دهانه رحم هستند و یا چندین بار IVF  ناموفق داشته اند به کار می رود.