روش درماني IVF:

(Invitro Fertilization)

 

يكي از درمانهاي نازايي است كه طي آن تخمك خانم توسط اسپرم آقا در آزمايشگاه بارور ميشود سپس تعداد يك ويا بيشتر از جنين هاي تشكيل شده به داخل رحم منتقل ميگردد.

اين جنين ها داخل رحم كاشته شده و منجر به حاملگي ميگردد.

چه زوجيني كانديد استفاده از اين روش درماني هستند؟

  1. انسداد لوله هاي رحمي
  2. نازايي با علت شديد مردانه : در مواردي كه تعداد اسپرم كم باشد و يا حركات آنها كند و ضعيف باشد
  3. سن خانم بالا باشد و يا نتيجه تست هاي ذخيره تخمدان غير طبيعي باشد، در اين صورت احتمال حاملگي با ساير روش ها پايين خواهد بود
  4. در آندومتريوز، اختلالات تخمك گذاري و ناباروري با علت غير قابل توجيه ساير درمانها منجر به حاملگي نشده باشد

مراحل انجام IVF:

  1. استفاده از داروهاي تحريك كننده تخمدان جهت ايجاد چندين تخمك: اين داروها در روزهاي دوم تا سوم عادت ماهانه شروع ميشود. قبل از آن انجام سونوگرافي واژينال جهت ارزيابي رحم و تخمدان الزامي است. اكثرا از آمپول هايي استفاده ميشود كه تزريق انها زير جلدي هست . بعد از چند روز طبق نظر پزشك جهت بررسي رشد و اندازه فوليكول ها بايد سونوگرافي واژينال انجام شود. با توجه به نتيجه سونوگرافي تعداد آمپول ها كم يا زياد شده و يا به همان تعداد اوليه ادامه مي يابد. در هر سيكل ممكن است چندين سونوگرافي تا رسيدن فوليكول به اندازه لازم انجام شود. تعداد فوليكول هاي ايجاد شده بستگي به شرايط تخمدان و آزمايش هاي هورموني شما دارد.
  2. تخمك گيري: ۳۶ ساعت بعد از آخرين تزريق آمپول شما براي تخمك گيري آماده هستيد،اين كار حدود ۱۵ الي ۳۰ دقيقه زمان ميبرد و اين بستگي به تعداد تخمك هاي شما دارد. اين كار در اتاق عمل IVF و بعد ازانجام بي حسي انجام ميشود. بعد از چند ساعت تحت نظر گرفتن در ريكاوري شما مرخص هستيد اما تا ۲۴ ساعت اجازه رانندگي نخواهيد داشت. عوارض شديد اين روش ناشايع هستند اما عوارض خفيف همانند  لكه بيني و درد خفيف لگن موردي ندارند. در صورت نفخ شديد شكم و تورم و تهوع و استفراغ و يا كاهش حجم ادرار با پزشك خود تماس بگيريد
  3. بارور نمودن تخمك: بعد از انجام تخمك گيري، تخمك ها توسط جنين شناس بارور ميشود. حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد تخمك ها توسط اسپرم ها بارور ميشوند.
  4. انتقال جنين: دو تا سه روز بعد از تخمك گيري تعداد يك و يا بيشتر جنين داخل رحم شما منتقل ميشود. باقي جنين ها فريزخواهند شد. اين كار نيازي به بيهوشي ندارد، به شما توصيه ميشود تا چند ساعت در منزل استراحت داشته باشيد. اكثر مطالعات نشان داده اند استراحت بيشتر باعث افزايش شانس بارداري نميشود. داروهاي تجويز شده را منظم و به دقت ادامه دهيد، عدم استفاده منظم اين داروها باعث كاهش احتمال بارداري خواهد شد. دو هفته بعد از انتقال جنين آزمايش حاملگي انجام خواهيد داد.

 

به ياد داشته باشيد شانش حاملگي به دنبال  IVF حدود ۳۰ -۴۰ درصد ميباشد.

و جهت رسيدن به حاملگي گاهي انجام بيش از يك سيكل  IVF ضروري است.