هيستروسكوپي

روشي هست كه در آن با استفاده از لنز و دوربين داخل كاويته رحم ديده ميشود.

اين كار به طريقه واژينال و در اتاق عمل انجام ميشود.

براي تشخيص و درمان همزمان مشكلات داخل رحم انجام ميگردد كه شامل:

  1. پوليپ آندومتر و افزايش ضخامت آن
  2. خارج كردن ميوم ساب موكوز
  3. برداشتن سپتوم رحمي
  4. خارج كردن بقاياي بارداي
  5. از بين بردن چسبندگي هاي داخل آندومتر
  6. تشخيص علت خونريزي هاي دوران يائسگي
  7. خارج كردن IUD

 

بهترين زمان انجام هيستروسكوپي بلافاصله بعد از اتمام خونريزي قاعدگي ميباشد.

در خانم هاي يائسه در هر زماني قابل انجام است.در اين روش از برش و بخيه استفاده نميشود.

اكثر بيماران بعد از ۲۴ ساعت ميتوانند فعاليت نرمال خود را از سر بگيرند.

بيماران درد خفيف شكم و خونريزي كم به دنبال هيستروسكوپي را تجربه ميكنند كه در صورت لزوم ميتوانند از استامينوفن و مسكن استفاده نمايند.

بعد از دو هفته، بيماران جهت ويزيت مجدد و رويت جواب پاتولوژي بايد به پزشك خود مراجعه نمايند.